FAQ Veel voorkomende vragen

Map5.nl is geleidelijk ontstaan: vanaf 2009 onderhield en ontwikkelde Just kaartdiensten en toepassingen voor Het Kadaster PPI binnen het "Kademo Lab", ontsloten op het webportaal "kademo.nl". Na vele succesvolle projecten, o.a. voor INSPIRE en voorwerk voor PDOK, werd daarna alleen nog de Kademo website en documentatie door Kadaster onderhouden. De Kademo website en kaartdiensten zijn ook inmiddels afgesloten. Er bleek echter een redelijk grote groep van bedrijven en overheden te zijn die de Kademo kaartdiensten voor eigen en klant-toepassingen afnamen. Zij waren bereid om voor een kleine jaarlijkse bijdrage deze kaartdiensten en vernieuwingen daarin af te nemen.

Een paralelle ontwikkeling was Just's samenwerking met Jan-Willem van Aalst om hem te ondersteunen in de ontwikkeling van de "OpenTopo" kaarten. Enerzijds om brondata van BAG en Top10NL met NLExtract naar PostGIS om te zetten, maar ook om OpenTopo kaarten vrij beschikbaar te stellen via download op data.nlextract.nl en via online (tiled) kaartdiensten. Eerst via "Kademo", zie boven, later dus via map5.nl. Ook de rol van Frank Steggink, o.a. voor genereren reliëfkaarten was cruciaal hierbij. De logische volgende stap was natuurlijk om OpenTopo kaarten als web-diensten via tiling en WMS beschikbaar te stellen.

Deze samenwerking is in goed overleg medio 2022 beëindigd. OpenTopo komt per 1/1/2023 beschikbaar via SpotInfo. Binnen map5.nl zijn we in mei 2022 al begonnen met de ontwikkeling van "map5topo", ook kaarten gebaseerd op OpenStreetMap en basisregistraties. Deze zijn sinds 1 jan 2023 beschikbaar.
Meer weten? Lees onze nieuwsbrief over map5topo en voor technische achtergrond de map5topo.nl website!

Voor aanleiding: zie vraag "Waarom Map5.nl?" hierboven.

Binnen map5.nl zijn we in mei 2022 al begonnen met de ontwikkeling van "map5topo", ook kaarten gebaseerd op OpenStreetMap en basisregistraties. Deze zijn al (nov 2022) in beta beschikbaar en zullen in de eerste helft van 2023 de OpenTopo kaarten gaan vervangen.
Meer weten? Lees onze nieuwsbrief over map5topo en voor technische achtergrond de map5topo.nl website!

Om online kaarten stabiel en performant te maken en te beheren kost geld (bij PDOK, meen ik 1 miljoen p/j). Er is ontwikkel-inspanning nodig en er zijn server/hosting kosten. Om deze kosten af te dekken, werd het idee van een betaalde kaartdienst geboren. Een deel van de abbo-opbrengsten vloeit bovendien terug naar de ontwikkeling van de OpenTopo kaarten, o.a. om vier keer per jaar actuele kaarten uit te brengen. Dus met een betaald abonnement steunt u ook de OpenTopo ontwikkeling!

We wilden ook een gratis dienst aanbieden, voor persoonlijk gebruik en demo's. Voorlopig zit daar af toe reclame in en is er een restrictie in aantal opvragingen. Wanneer we merken dat de betaalde dienst goed wordt afgenomen gaat de reclame vervallen.

Je hoeft geen website te bouwen om Map5 kaarten zonder reclame te bekijken en je kunt zelfs meer doen. Zie de Toepassingen Pagina en de Map5 Apps. Je kunt namelijk je Map5 Key invoeren (door ?key=mykey aan URL toe te voegen in de NLTopo mobiele app en de Desktop KadViewer.
We hebben in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) verschillende maatregelen genomen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen en voor u transparant te maken. Zie de support pagina voor meer details.
Zie de Support Pagina. Kijk bijvoorbeeld of de reeds fout bekend is en in de Issue Tracker staat.