FAQ Veel voorkomende vragen

Map5.nl is geleidelijk ontstaan: vanaf 2009 onderhield en ontwikkelde ik kaartdiensten en toepassingen voor Het Kadaster PPI binnen het "Kademo Lab", voor velen zichtbaar als kademo.nl. Na vele succesvolle projecten, o.a. voor INSPIRE en voorwerk voor PDOK, wordt momenteel alleen nog de Kademo website en documentatie door Kadaster onderhouden. De Kademo kaartdiensten zullen afgebouwd worden. Er bleek echter een redelijk grote groep van bedrijven en overheden te zijn die de Kademo kaartdiensten voor eigen en klant-toepassingen afnamen. Zij waren bereid om voor een kleine jaarlijkse bijdrage deze kaartdiensten en vernieuwingen daarin af te nemen.

Een paralelle ontwikkeling is mijn samenwerking met Jan-Willem van Aalst om hem te ondersteunen in de ontwikkeling van de OpenTopo kaarten. Enerzijds om brondata van BAG en Top10NL met NLExtract naar PostGIS om te zetten, maar ook om OpenTopo kaarten vrij beschikbaar te stellen via download op data.nlextract.nl. Ook de rol van Frank Steggink, o.a. voor genereren reliƫfkaarten is cruciaal hierbij. De logische volgende stap was natuurlijk om OpenTopo kaarten als web-diensten via tiling en WMS beschikbaar te stellen.

Om online kaarten stabiel en performant te maken en te beheren kost geld (bij PDOK, meen ik 1 miljoen p/j). Er is ontwikkel-inspanning nodig en er zijn server/hosting kosten. Om deze kosten af te dekken, werd het idee van een betaalde kaartdienst geboren. Een deel van de abbo-opbrengsten vloeit bovendien terug naar de ontwikkeling van de OpenTopo kaarten, o.a. om vier keer per jaar actuele kaarten uit te brengen. Dus met een betaald abonnement steunt u ook de OpenTopo ontwikkeling!

We wilden ook een gratis dienst aanbieden, voor persoonlijk gebruik en demo's. Voorlopig zit daar af toe reclame in en is er een restrictie in aantal opvragingen. Wanneer we merken dat de betaalde dienst goed wordt afgenomen gaat de reclame vervallen.

Je hoeft geen website te bouwen om Map5 kaarten zonder reclame te bekijken en je kunt zelfs meer doen. Zie de Toepassingen Pagina en de Map5 Apps. Je kunt namelijk je Map5 Key invoeren (door ?key=mykey aan URL toe te voegen in de NLTopo mobiele app en de Desktop KadViewer.
We hebben in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) verschillende maatregelen genomen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen en voor u transparant te maken. Zie de support pagina voor meer details.
Zie de Support Pagina. Kijk bijvoorbeeld of de reeds fout bekend is en in de Issue Tracker staat.