Support

Geen dienst is perfect, kaarten kunnen altijd beter. Hieronder de mogelijkheden voor ondersteuning, "Support".

Helpdesk

Klanten met een betaald Map5.nl abonnement kunnen gebruik maken van de Helpdesk. Deze is bereikbaar via email:

support@map5.nl

We maken gebruik van de Freshdesk cloud-dienst om gestructureerd, middels "tickets", uw probleem op te lossen. Heeft u geen abonnement, dan kunt u uiteraard vragen naar dit email-adres sturen. Uitgebreide ondersteuning is echter voorbehouden aan abonnement-houders.

Nieuwsbrief

Deze brengt nieuwtjes en "tips&tricks" voor map5.nl.
Verschijnt twee a drie maal per jaar.
Bekijk hier alle edities en voor aanmelden!

Twitter

Via ons Twitter account kunt u op de hoogte blijven van bijv nieuwe of vernieuwde kaartdiensten.

Issue Tracker

Stel je vindt een fout, of je hebt een goed idee voor een verbetering. Deze kan door iedereen ingevoerd en gevolgd worden via de Map5.nl Issue Tracker. Dit gaat meer om technische verbeteringen/fouten.

Monitor

In principe is Map5.nl altijd "up" 24x7. Storingen worden automatisch (SMS, email) naar ons doorgegeven door een externe "uptime robot" die continu de onze services bewaakt. Mocht je toch een probleem ondervinden, kijk dan eerst op de de Map5.nl Uptime Monitor.

Versies

Van tijd tot tijd zullen kaarten ververst worden, fouten opgelost etc. en in opeenvolgende versies van de diensten opgenomen worden. Een versienummer is in beginsel: jaar.maand bijvoorbeeld 15.5 voor de mei 2015 versie. De versies en wat daarin zit, of komt, zijn te volgen via de Map5.nl Versies.

Privacy en AVG

We hebben in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) verschillende maatregelen genomen om privacy en persoonsgegevens van abonnementshouders te beschermen en voor hen transparant te houden:

  1. Alle gegevens van abonnementshouders staan beveiligd opgeslagen bij MoneyBird.nl. MoneyBird verzorgt ook de facturatie. Wij hebben als zgn Verantwoordelijke met MoneyBird B.V. als Verwerker, een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze vindt U hier als PDF ter inzage.
  2. U bent niet verplicht al uw persoons/bedrijfs-gegevens op te geven bij afsluiten map5.nl abonnement. Minimaal is uw naam en email adres (t.b.v. communicatie en facturatie) voldoende.
  3. De website van map5.nl en haar apps gebruiken momenteel geen "trackers" of cookies. Alleen website-statistieken t.b.v. verbruik (zie onder) en server-optimalisatie worden bijgehouden.
  4. Verbruik (aantal opgevraagde kaarten/hits) voor abonnementshouders wordt, gezien de limieten per abbo-vorm, wel bijgehouden, echter slechts op key, zonder persoonsgegevens (deze staan in MoneyBird.nl). Mocht u misbruik van uw key vermoeden dan zijn de ruwe "logs" voor (alleen) uw key op verzoek leverbaar.
  5. Alle map5.nl websites, apps en kaartdiensten gebruiken het beveiligde SSL/HTTPS protocol.
  6. Wij werken momenteel (mei 2020) aan een zgn "mijn.map5.nl" beveiligde website waarin u uw abonnements-gegevens kunt inzien en wijzigen.
  7. Mocht u nog iets missen of vragen hebben over bovenstaande of hoe map5.nl omgaat met de AVG, aarzel dan niet met ons contact op te nemen.