Kaarten Info en preview

Hieronder staan de beschikbare kaarten. Iedere kaart is interaktief, dwz via de +/- knop kan in/uitgezoomd worden. Klik op de titel van de kaart om deze beeldvullend te zien.

map5topo

(Per 1/1/2023) map5topo zijn zeer gedetailleerde, maandelijks actuele, topografische kaarten van Nederland plus aangrenzend buitenland Data is afkomstig uit OpenStreetMap, AHN hoogtedata (reliëf, contourlijnen), Basisregistraties (BAG, BRK, BGT, BRT), NWB en meer.
Deze kaarten zijn ontworpen en gemaakt binnen map5.nl met medewerking (o.a. kaart-design) van Niene Boeijen. In totaal zijn er 8 map5topo kaartlagen: "full" en "simple" versie, deze als grijskaarten, plus allen in RD en WebMercator.
Meer weten? Lees onze nieuwsbrief over map5topo en voor technische achtergrond de map5topo.nl website!

map5topo - grijs

Grijswaarden versie van map5topo kaart met rustiger kaartbeeld. Geschikt als achtergrondkaart.

map5topo - Hi Quality

Per april 2024 is de map5topo kaartlaag op hoge kwaliteit beschikbaar. Dit heet ook wel "dubbele DPI" of "Retina Tiles". In plaats van de standaard grootte 256x256 pixels zijn de tiles als 512x512 pixels beschikbaar. Viewers, en desktop GIS zoals QGIS, moeten daar wel rekening mee houden. Dit is alleen effectief op een hoog DPI scherm, zoals bijna alle smartphones en tablets. Wanneer u bovenstaand voorbeeld klikt zult u in de "nltopo" viewer onder in scherm 'HQ' zien indien uw scherm een DPR (Device Pixel Ratio) van 2 of hoger heeft, dus een "Retina-achtig" scherm. Ook de KadViewer zal automatisch overschakelen bij detectie van een hoog-resolutie scherm.

Reliëfkaart NL

De Reliëfkaart van Nederland is een zgn "hillshading" kaart op basis van het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN2/AHN3). De Reliëfkaart is beschikbaar tot een zeer hoog detailniveau. Deze kaart is gemaakt uit een basis-relëfkaart met transparant daaroverheen lichte structuren uit Top10NL, BAG en BRK. Ook deze kaart is een "composiet": vervaardigd uit meerdere bronbestanden met resoluties tot 1600 pixels/km (62.5 cm/px). Deze kaart wordt vervaardigd door Jan-Willem van Aalst. De conversie van AHN2 en AHN3 puntendata uit PDOK naar de basis-reliëfkaart is gedaan door Frank Steggink.

Reliëfkaart NL - met Labels

Als Reliëfkaart, maar met "overlay" van labels en wegen.

OpenLufo

Luchtfoto's (2021 7.5cm Hoge Resolutie RGB) uit PDOK met een lichte overlay van topografie, met onder andere met Top10NL, BAG en OpenStreetMap labels. Deze overlay wordt vervaardigd door Jan-Willem van Aalst. Ook deze kaart is tot hoog detail/zoomniveau beschikbaar. Hierdoor kunnen labels zoals huisnummers (uit BAG) bekeken worden. Zie de Luchtfoto metadata hier.

PDOK BRT-BGT Combi

De BRT en BGT achtergrond kaarten uit PDOK als gecombineerde "composiete kaart". PDOK biedt deze kaarten alleen als afzonderlijke kaartlagen. Daarbij is op zoomnivo 0-11 de BGT Achtergrondkaart "leeg". Op zoomnivo's 0-11 wordt door map5.nl de BRT Achtergrondkaart getoond, op zoomnivo's 12-15 de BGT Achtergrondkaart. De "tiles" komen rechtstreeks uit PDOK, dwz worden niet door map5.nl gecached. Momenteel alleen beschikbaar in NL RD projectie/grid.

map5topo - simple

(Per 1/1/2023) map5topo_simple biedt een vereenvoudigde variant van de map5topo kaart. Deze kaart is vergelijkbaar met de OpenSimpleTopo, bij PDOK OpenTopoAchtergrondkaart geheten. Ook hier komt data uit OpenStreetMap, en Basisregistraties (BAG, BRK, BGT, BRT). Maar bijvoorbeeld AHN hoogtedata (reliëf, contourlijnen) zijn weggelaten.
Deze kaart is ook ontworpen en gemaakt binnen map5.nl en kent ook een grijstint-variant.
Meer weten? Lees onze nieuwsbrief over map5topo en voor technische achtergrond de map5topo.nl website!

map5topo - simple - grijs

Grijswaarden versie van map5topo_simple kaart met rustiger kaartbeeld. Geschikt als achtergrondkaart.

Bonnebladen

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (bron: Wikipedia).

Map5.nl biedt 3 praktisch landsdekkende kaartlagen: 1900, 1925 en 1949 Voor elk jaartal zijn daarin de op dat moment geldende Bonnebladen opgenomen. Per jaartal is er ook een "index-laag" die per blad het bladnummer en uitgave-jaar laat zien.

Topografisch Militaire Kaart (TMK) 1850

De eerste serie gedetailleerde topografische kaarten die voor heel Nederland gemaakt zijn is de Topographisch Militaire Kaart (kortweg TMK), begonnen in 1850 en afgerond in 1864, op schaal 1:50.000. Ze werden vervaardigd op basis van de kadastrale minuutplans. (Bron: HisGis)

Map5.nl biedt 1 kaartlaag voor de TMK 1850. In een volgende versie zullen de zwarte randen ook weggewerkt worden. Er is ook een "index-laag" die de bladnummers laat zien.

Kadaster Top1000/500/250/100/50/25

De (6) TOPraster kaarten van Kadaster zijn digitale cartografische weergaves van TOP10NL in de schalen 1:1000000, 1:500000, 1:250000, 1:100000, 1:50000 en 1:25000. Welliswaar biedt PDOK deze kaarten al via WMS en tiling, echter de Map5.nl versie heeft de volgende extra's en dus toegevoegde waarde:

  • "Composiete" kaart waar alle zes de schalen in terugkomen (ipv 1 laag per schaal in PDOK).
  • minder korreligheid door NLExtract voorbewerking
  • ook als OpenStreetMap/Google (Web-Mercator) tiles (PDOK levert alleen NL RD tiles)
  • verder inzoombaar (bijv RD level t/m 16)

PDOK BRT-Top10NL-BGT Topografisch

De BRT, Top10NL en BGT Topografisch achtergrond kaarten uit PDOK als gecombineerde "composiete kaart". PDOK biedt deze kaarten alleen als afzonderlijke kaartlagen. Op zoomnivo's 0-8 wordt door map5.nl de BRT Achtergrondkaart getoond, op zoomnivo's 9-12 Top10NL, en 13-15 de BGT Achtergrondkaart in topografie-stijl. De "tiles" komen rechtstreeks uit PDOK, dwz worden niet door map5.nl gecached. Momenteel daarom alleen beschikbaar in NL RD projectie/grid.

Uw Kaart?

Op aanvraag kunnen wij gespecialiseerde kaarten samenstellen en deze hier of in uw infrastructuur beschikbaar maken. Neem contact met ons op!