Kaarten Info en preview

Hieronder staan de beschikbare kaarten. Iedere kaart is interaktief, dwz via de +/- knop kan in/uitgezoomd worden. Klik op de titel van de kaart om deze beeldvullend te zien.

map5topo

(Per 1/1/2023) map5topo biedt gedetailleerde actuele kaarten gemaakt met data uit OpenStreetMap, AHN hoogtedata (reliëf, contourlijnen), en Basisregistraties (BAG, BRK, BGT, BRT).
Deze kaarten zijn ontworpen en gemaakt binnen map5.nl met medewerking (o.a. kaart-design) van Niene Boeijen. De bedoeling is dat map5topo de OpenTopo kaarten gaat vervangen in de eerste helft van 2023. In totaal komen er 8 map5topo kaartlagen: "full" en "simple" versie, deze als grijskaarten, plus allen in RD en WebMercator.
Meer weten? Lees onze nieuwsbrief over map5topo!

OpenTopo

OpenTopo biedt gedetailleerde actuele kaartbladen waarin het beste uit open geodata bronnen is gecombineerd. Deze kaarten zijn ontworpen en samengesteld door Jan-Willem van Aalst. Het basisbeeld is opgebouwd uit de Top10NL dataset van de Basisregistratie Topografie (BRT, beheerd door het Kadaster), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG, bijgehouden door de gemeenten), het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN2/AHN3, van de Waterschappen en Rijkswaterstaat) de OpenStreetMap (onderhouden door een open community), de risico-objecten uit de risicokaart, en de hydrografische data van Rijkswaterstaat (Bron: OpenTopo). Sinds maart 2016 is ook de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) opgenomen.

Map5.nl levert een "composiete" OpenTopo-kaartlaag. Daarin zijn meerdere resoluties (37.5, 200, 400, 800, 1600 en 3200px/km) opgenomen. 3200px/km is gebaseerd op de BGT. Dat wil zeggen: bij inzoomen/uitzoomen van het kaartbeeld wordt steeds de best passende kaartlaag/resolutie getoond. Vooral de resoluties 1600 en 3200px/km zijn zeer gedetailleerd. Ter vergelijking: de Kadaster Top25 Rasterkaart 1:25000 heeft een resolutie van 400px/km... Verder zal de kaart ongeveer viermaal per jaar ververst worden.

Reliëfkaart NL

De Reliëfkaart van Nederland is een zgn "hillshading" kaart op basis van het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN2/AHN3). De Reliëfkaart is beschikbaar tot een zeer hoog detailniveau. Deze kaart is gemaakt uit een basis-relëfkaart met transparant daaroverheen lichte structuren uit Top10NL, BAG en BRK. Ook deze kaart is een "composiet": vervaardigd uit meerdere bronbestanden met resoluties tot 1600 pixels/km (62.5 cm/px). Deze kaart wordt vervaardigd door Jan-Willem van Aalst. De conversie van AHN2 en AHN3 puntendata uit PDOK naar de basis-reliëfkaart is gedaan door Frank Steggink.

Reliëfkaart NL - met Labels

Als Reliëfkaart, maar met "overlay" van labels en wegen.

OpenLufo

Luchtfoto's (2021 7.5cm Hoge Resolutie RGB) uit PDOK met een lichte overlay van topografie uit OpenTopo, dus onder andere met Top10NL, BAG en OpenStreetMap labels. Deze overlay wordt vervaardigd door Jan-Willem van Aalst. Ook deze kaart is tot hoog detail/zoomniveau beschikbaar. Hierdoor kunnen labels zoals huisnummers (uit BAG) bekeken worden. Zie de Luchtfoto metadata hier.

PDOK BRT-BGT Combi

De BRT en BGT achtergrond kaarten uit PDOK als gecombineerde "composiete kaart". PDOK biedt deze kaarten alleen als afzonderlijke kaartlagen. Daarbij is op zoomnivo 0-11 de BGT Achtergrondkaart "leeg". Op zoomnivo's 0-11 wordt door map5.nl de BRT Achtergrondkaart getoond, op zoomnivo's 12-15 de BGT Achtergrondkaart. De "tiles" komen rechtstreeks uit PDOK, dwz worden niet door map5.nl gecached. Momenteel alleen beschikbaar in RD.

map5topo - simple

(Per 1/1/2023) map5topo_simple biedt een vereenvoudigde variant van de map5topo kaart. Deze kaart is vergelijkbaar met de OpenSimpleTopo, bij PDOK OpenTopoAchtergrondkaart geheten. Ook hier komt data uit OpenStreetMap, en Basisregistraties (BAG, BRK, BGT, BRT). Maar bijvoorbeeld AHN hoogtedata (reliëf, contourlijnen) zijn weggelaten.
Deze kaart is ook ontworpen en gemaakt binnen map5.nl en kent ook een grijstint-variant.
Meer weten? Lees onze nieuwsbrief over map5topo!

Bonnebladen

Bonnekaarten of Bonnebladen zijn de eerste Nederlandse militaire stafkaarten. De oudste werden kort voor 1900 uitgegeven. De kaarten staan bekend als de Bonnekaarten of Bonnebladen naar de Franse landmeter Bonne wiens projectievorm gebruikt werd. (bron: Wikipedia).

Map5.nl biedt 3 praktisch landsdekkende kaartlagen: 1900, 1925 en 1949 Voor elk jaartal zijn daarin de op dat moment geldende Bonnebladen opgenomen. Per jaartal is er ook een "index-laag" die per blad het bladnummer en uitgave-jaar laat zien.

Topografisch Militaire Kaart (TMK) 1850

De eerste serie gedetailleerde topografische kaarten die voor heel Nederland gemaakt zijn is de Topographisch Militaire Kaart (kortweg TMK), begonnen in 1850 en afgerond in 1864, op schaal 1:50.000. Ze werden vervaardigd op basis van de kadastrale minuutplans. (Bron: HisGis)

Map5.nl biedt 1 kaartlaag voor de TMK 1850. In een volgende versie zullen de zwarte randen ook weggewerkt worden. Er is ook een "index-laag" die de bladnummers laat zien.

OpenSimpleTopo

Lichte versie van OpenTopo kaart met rustiger kaartbeeld. Geschikt als achtergrondkaart. Resoluties als OpenTopo met ook de BGT op 3200pix/km.

Kadaster Top1000/500/250/100/50/25

De (6) TOPraster kaarten van Kadaster zijn digitale cartografische weergaves van TOP10NL in de schalen 1:1000000, 1:500000, 1:250000, 1:100000, 1:50000 en 1:25000. Welliswaar biedt PDOK deze kaarten al via WMS en tiling, echter de Map5.nl versie heeft de volgende extra's en dus toegevoegde waarde:

  • "Composiete" kaart waar alle zes de schalen in terugkomen (ipv 1 laag per schaal in PDOK).
  • minder korreligheid door NLExtract voorbewerking
  • ook als OpenStreetMap/Google (Web-Mercator) tiles (PDOK levert alleen NL RD tiles)
  • verder inzoombaar (bijv RD level t/m 16)

OpenTopo Grijswaarden

(Sinds dec 2016) OpenTopo kaartlaag in grijswaarden. Geschikt als achtergrondkaart. Resoluties als OpenTopo kaart met ook de BGT op 3200pix/km.

Uw Kaart?

Op aanvraag kunnen wij gespecialiseerde kaarten samenstellen en deze hier of in uw infrastructuur beschikbaar maken. Neem contact met ons op!