Koppelvlakken

Let op: 20/21 april 2024 wordt Web Mercator EPSG:900913 vervangen door EPSG:3857 voor alle lagen!
Lees hier meer, en hoe u kunt migreren.

Voor het gebruik van map5-kaarten in uw eigen toepassingen, zoals "kaartviewers", vindt u hieronder informatie over de door Map5.nl ondersteunde protocollen en URL-structuren.
Wilt u map5 kaarten direct gebruiken in bestaande toepassingen zoals de KadViewer en QGIS ga dan naar Toepassingen.

Snelstart

Op de Demo Pagina staan voorbeelden voor het gebruik van kaart-URLs voor de verschillende protocollen, projecties en tiling schema's. Let wel: met een betaald abonnement moet de gast-URL, dus het onderdeel /gast/ in het URL-pad, door de eigen /key/ (unieke sleutel voor uw abonnement) vervangen worden.

Persoonlijke URL

Bij het afsluiten van een abonnement krijgt u of uw organisatie een unieke, persoonlijke URL. Daarin zit uw persoonlijke "key", iets als bijvoorbeeld abcd.1234xy. Deze URL vormt de basis-URL voor al uw kaartdiensten en heeft de basis-vorm:

https://s.map5.nl/map/<key>

De <key> (sleutel) binnen de basis-URL maakt deze uniek. Bijvoorbeeld voor de gast-URL (gratis dienst met reclame) is de basis-URL:

https://s.map5.nl/map/gast

Hoewel deze URL persoonlijk is, is het de bedoeling deze te gebruiken in uw website. Het gebruik van de URL zal gemonitored worden. Bij eventuele overschrijdingen door gebruik door anderen kunnen deze websites afgesloten worden. Er is alleen HTTPS ondersteuning voor de kaartlagen. HTTP aanvragen krijgen een "redirect" naar HTTPS.

Koppelvlak URLs

Vanuit de basis-URL kunnen de koppelvlak-URLs geconstrueerd worden. De koppelvlakken vormen een combinatie van kaart-lagen, kaart-protocollen, projecties en image-formaten.

De snelste manier om Koppelvlak URLs te verkrijgen is via Demo Pagina. Deze laat altijd de aktuele beschikbare lagen, projecties, protocollen en image-formaten zien (met uitzondering van de zogenaamde Google/OpenStreetMap XYZ-tiling URLs, zie onder).

Door de combinatie van de vier verschillende koppelvlak elementen: lagen, projecties, protocollen en image-formaten, zijn een zeer groot aantal koppelvlak-URLs mogelijk. Hieronder een kort overzicht van de beschikbare waarden voor ieder protocol element. De <key> is steeds uw unieke sleutel.

Kaartlagen

Zie de Kaarten voor welke kaarten beschikbaar zijn. Aan iedere kaart zijn een of meer kaartlagen verbonden. De kaartlagen hebben ieder een unieke naam. Deze zijn te vinden op de Demo Pagina, maar hieronder nog een overzicht.

Laagnaam Kaart Opmerking
map5topo map5topo De map5topo kaart ontwikkeld binnen map5.nl (per 1/1/2023)
map5topo_hq map5topo HQ/Retina De map5topo kaart in hoge resolutie, HiDPI-/Retina-Tiles (512x512 pixels)
map5topo_simple map5topo_simple Als map5topo kaart, maar met lichter/rustiger kaartbeeld (per 1/1/2023)
openlufo OpenLufo Luchtfoto's (PDOK) maar met wegen en labels (ideale vervanging Google Satellite!).
Door Jan-Willem van Aalst
relief_struct Reliëf met Structuur Reliëfkaart (AHN2/AHN3) met structuren uit o.a. OSM, Top10NL, en BAG.
Door Jan-Willem van Aalst en Frank Steggink (AHN2/3 hillshading).
relief_struct_roadslabels Reliëf met Structuur met Labels Als relief_struct maar met transparante "overlay" van wegen en labels
luforoadslabels Wegen en Labels Transparante laag met structuren uit o.a. OSM, Top10NL, en BAG zoals gebruikt in o.a. openlufo.
Door Jan-Willem van Aalst
map5topo_gray map5topo De map5topo kaart ontwikkeld binnen map5.nl als grijswaardenkaart (per 1/1/2023).
map5topo_simple_gray map5topo De map5topo_simple kaart ontwikkeld binnen map5.nl als grijswaardenkaart (per 1/1/2023).
bonne_1900 Bonne Bonnebladen zoals geldig/beschikbaar/actueel in 1900
bonne_1925 Bonne Bonnebladen zoals geldig/beschikbaar/actueel in 1925
bonne_1949 Bonne Bonnebladen zoals geldig/beschikbaar/actueel in 1949
tmk_1850 TMK 1850 Topografisch Militaire Kaart (TMK) uit 1850
brtbgt PDOK BRT+BGT gecombineerd De BRT Achtergrond uit PDOK (zoom 0-11) overgaand in BGT (zoom 12-15)
brtbgt_topo PDOK BRT+Top10NL-BGT gecombineerd De BRT Achtergrond uit PDOK (zoom 0-8), Top10NL (zoom 9-12) BGT Topografisch (zoom 13-15)
topraster PDOK TopRaster kaarten gecombineerd De 6 TopRaster van Kadaster gecombineerd per zoomnivo: Top1000, 500, 250, 100, 50, en 25.

Tiling

Tiling is de meest geschikte manier om basiskaarten te verkrijgen. Alle gangbare tiling protocollen zijn beschikbaar: TMS, WMTS en de Google/OpenStreetMap XYZ-tiling, kortweg XYZ genoemd. Elke Tiling-laag (m.u.v. brtbgt)is beschikbaar in twee projecties: in de Nederlandse Tiling Richtlijn (Geonovum/PDOK) en de wereldwijde Web Mercator tiling, soms "Google Tiling" genoemd. Alle tiles zijn zo klein mogelijk gehouden door gebruik 8-bits PNG en JPEG image formaten.

Alle lagen/projecties/formaten zijn voor ieder tiling protocol als volgt te verkijgen via hun "Capabilities-URL". De links zijn klikbaar met een voorbeeld.

Protocol URL
TMS https://s.map5.nl/map/<key>/tms/1.0.0/
WMTS KVP: https://s.map5.nl/map/<key>/service?service=WMTS&request=GetCapabilities&version=1.0.0 REST: https://s.map5.nl/map/<key>/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
Google/OSM (XYZ-tiling) Voor map5topo en openlufo-lagen:
https://s.map5.nl/map/<key>/tiles/map5topo/EPSG3857/{Z}/{X}/{Y}.jpeg
Voorbeeld: https://s.map5.nl/map/<key>/tiles/map5topo/EPSG3857/15/16893/10777.jpeg
Voor alle overige lagen:
https://s.map5.nl/map/<key>/tiles/<laagnaam>/EPSG3857/{Z}/{X}/{Y}.jpeg (JPEG*) of
https://s.map5.nl/map/<key>/tiles/<laagnaam>/EPSG3857/{Z}/{X}/{Y}.png (PNG**)
Voorbeeld: https://s.map5.nl/map/<key>/tiles/relief_struct/EPSG3857/15/16893/10777.jpeg

Hieronder nog een aantal aspecten m.b.t. tiling.

 • <projectie> is de string EPSG3857 voor Web Mercator (Google/OSM tiling) en EPSG28992 voor NL RD
 • Voor alle lagen is voor Web Mercator/XYZ tiles de code EPSG3857 in plaats van voorheen de nu vervallen code EPSG900913
 • * Tiles zijn in JPEG-formaat voor de lagen: map5topo, map5topo_hq, openlufo en relief_struct en hun varianten bijv . map5topo_simpleDe file-extensie is .jpeg
 • ** Tiles zijn in PNG8-formaat voor de lagen bonne_1900, bonne_1925, bonne_1949 en tmk_1850, file-extensie is .png
 • tiling subdomeinen: hiervoor is https://s[1-4].map5.nl beschikbaar
 • XYZ-tiling is aan te bevelen voor toepassingen in Web Mercator (Google/OSM) projectie vanwege configuratie-gemak
 • TMS is aan te bevelen voor NL RD-gebaseerde kaarten, WMTS kent altijd een complexere configuratie
 • HiDPI-/Retina-lagen, zoals map5topo_hq: probeer eerst scherm-detectie in uw app te doen. Zie onze Nieuwsbrief 17 van April 2024

WMS

De map5.nl WMS is gebaseerd op tiles uit de tilecache. In bijna alle gevallen is WMS niet nodig en voldoen tiles, vooral als basis-kaartlaag. Sterker: WMS geeft een (onnodige) extra belasting op onze servers en slechtere gebruikservaring (dan tiles) voor uw afnemers: het kaartbeeld wordt steeds in geheel gestuurd/opgebouwd. Mogelijk dat wij binnenkort WMS uitzetten. Vraag ons eventueel hoe u over kunt stappen! Hieronder de specifieke WMS-koppelvlak aspecten.

Protocol URL
WMS https://s.map5.nl/map/<key>/service?service=WMS&request=GetCapabilities

Hieronder nog een aantal aspecten m.b.t. WMS.

 • blad-index lagen voor de Bonnebladen en TMK1850 zijn alleen via WMS beschikbaar
 • de informatie WMS-request GetFeatureInfo wordt niet ondersteund (bronnen zijn rasterkaarten)
 • de WMS is in projecties: EPSG:4326 (WGS84), EPSG:28992 (RD) en EPSG:3857 (Web Mercator) beschikbaar

Gebruik in QGIS

Binnen QGIS kan WMS of WMTS gebruikt worden. WMTS (tiling) heeft de voorkeur. Zie boven voor de WM(T)S basis URLs. Hieronder de stappen

 • Maak QGIS project aan. Kies voor NL Projectie EPSG:28992. (of u heeft al een Project)
 • Selecteer "Voeg WMS/WMTS Laag Toe.." ("Add WMS/WMTS Layer.."). (Wereldbol met -kaart icoon)
 • Eerste keer: in WMS/WMTS popup-formulier klik "Nieuw..." knop
 • Eerste keer: voer Naam en URL in. URL:
  https://s.map5.nl/map/MIJN_KEY/service?service=WMTS&request=GetCapabilities&version=1.0.0
 • MIJN_KEY is de sleutel die u bij afsluiten abbo gekregen heeft
 • Klik "Verbind..." ("Connect...")
 • Alle Map5 Lagen verschijnen in tabel. Kies een laag in zelfde projectie als Project (zie laatste kolom "CRS")

Legenda's

Voor de volgende kaartlagen zijn losse legenda's beschikbaar:

Laag Legenda (klik voor vergroting)
map5topo In ontwikkeling
bonne_*